El líder


Les persones que tenen les aptituds necessàries, si han rebut l’educació i formació pertinents, poden aprendre a ser líders d’equips sigui quin sigui el nombre de persones que els formen.  No naixem líders, encara que la genètica també hi té molt a dir.

Per aconseguir-ho, cal reunir moltes qualitats i capacitats que s’han de millorar contínuament:

A. Ésser competent i donar exemple

 1. Tenir els coneixements bàsics necessàris que seran el fonament on s’hi assentaran nous coneixements adquirits a través de l’experiència, per exemple.
 2. Tenir capacitat de millora contínua i posar-hi tanta passió com sigui possible per ser un referent i contaminar aquest entussiasme al grup.
 3. Ésser emprenedor, tenir iniciativa i imprimir caràcter amb afany per aconseguir els objectius proposats.  Això consolida la posició davant el grup.
 4. Estar informat de l’actualitat.  Ser coneixedor de l’entorn.
 5. Capacitat per anticipar-se als problemes i preveure’ls a part de fer-hi front quan s’han produït, sense deixar de banda a ningú.
 6. Entendre què significa el ‘poder lateral’; com els temps han incidit en la ‘verticalitat del poder’.  ‘Nosaltres’ no ‘jo’.
 7. Saber escoltar i acceptar nous mètodes de treball.
 8. Habilitats en la comunicació verbal i no verbal.
 9. Acceptar la solitud i la poca valoració dels esforços realitzats.
 10. El descans i la salut mental:  Fer vacances, dormir les hores mínimes necessàries i cuidar el cos i la ment són tasques imprescindibles per rendir òptimament.  Fer exercici diàriament ajuda a afrontar millor el demà sigui quina sigui la nostra funció però és més rellevant per aquells que estan a la punta de la llança.

B. Gestió dels valors

 1. Credibilitat i confiança:  La credibilitat és el pilar essencial del líder.  La credibilitat sintetitza confiança i amb ella arriben resultats positius.
 2. Tenacitat i respecte:  Mostrar-se ferm sense renunciar al respecte.
 3. Actitud positiva: Contagiar a l’equip una actitud positiva i una satisfacció personal a través de la comunicació no verbal, essencialment, que millorarà la motivació de tot el grup.
 4. Conèixer les actituds i aptituds dels membres de l’equip per aconseguir el millor de cadascú assignant-los les tasques que més bé s’ajusten al seu perfil.
 5. Puntualitat:  Per reclamar exemplaritat s’ha de ser exemplar en tot el que es fa i la puntualitat n’és el primer pas.
 6. Donar per rebre: Respecte, confiança, comunicació, etc.
 7. Qualitat i ordre en el treball:  Imprescindibles per construir el castell de valors.

C. Gestió de la direcció

 1. Els objectius:  Pocs i clars.  La gent ha de saber quina és la seva missió i quin temps disposa per acometre-la.
 2. El sistema:  Estructurar les tasques per instaurar estabilitat, ordre i claredat en els fluxos d’informació.  Preval el sistema per damunt de les persones.  Preval el ‘nosaltres’ per damunt del ‘jo’.
 3. El calendari / planning:  Planificació de la jornada del propi líder i dels membres més destacats de l’equip que motivarà un ordre i una previsió.  Això redueix el nombre d’incidències i sistematitza la feina.
 4. La comunicació:  Essencial.  Ésser curós amb els gestos i explicitar el coneixement implícit amb l’objectiu d’obtenir el feedback que tancarà el cercle.
 5. Les càrregues de treball:  És un dels principals problemes del manager i de l’equip que gestiona.  Un líder saturat no treballa com a tal.
 6. Els conflictes:  Capacitat de minimitzar les tensions que tenen lloc entre membres de l’equip fruit de les pressions, els errors i les diferències personals.  Filtrar males vibracions provinents de l’entorn.  Assegurar que l’equip treballa cap a l’objectiu.
 7. Envoltar-se de la gent més ben preparada:  Incloure gent capacitada i formada a l’equip és el primer pas cap a l’èxit en el compliment d’objectius.
 8. Les reunions:  És l’engranatge que manté en funcionament el treball del manager.  És un mètode de vigilància sobre el sistema.
 9. Suport mutu entre membres del mateix esglaó jeràrquic.  Evitar qüestionar en públic i procurar-se un suport esctructural mutu.
 10. Evitar l’autoritarisme i formar a la gent del grup.  És millor liderar que manar.
 11. Preguntar per saber què cal fer a cada moment i donar crèdit als membres del grup.
 12. Les TIC:  Incorporació i transmissió de les noves tecnologies en la gestió de l’equip.  Proporcionar les eines necessàries per desenvolupar les tasques assignades.

Tot això sempre està lligat al valor del capital humà que té l’empresa, en definitiva, depenem de la qualitat estructural de l’organització a la que pertanyem.

A la meva biblioteca personal hi tinc alguns llibres que m’ajuden i m’ajudaran a seguir aprenent:

 • Mejor liderar que mandar, Jorge Cuervo
 • Las leyes secretas de los directivos, Stuart Wyatt
 • The talking manager, Álvaro González-Alorda
 • No más conflictos, Josep Redorta
 • Cómo caer bien a los demás en menos de 90 segundos, Nicholas Boothman
 • Lo que se aprende en los mejores MBA del mundo, Varis
 • El Jefe. Manual de Uso, Stanley Bing
 • Storytelling en una semana, Antonio Núñez
 • La tercera revolución industrial, Jeremy Rifkin
 • Les eines del bricolatge emocional
 • Cómo ganar amigos, Dale Carnegie
 • El club de los tipos duros, Rafael Galán y Fernando Montero
 • Usted puede ser lo bueno que quiera ser, Paul Arden
 • Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen R. Covey
 • Aprenda de la mafia para alcanzar el éxito en su empresa, Louis Ferrante

Alguns articles relacionats:

https://eudaldblog.wordpress.com/2012/12/21/unim/

https://eudaldblog.wordpress.com/2013/04/21/la-nueva-economia-la-economia-del-conocimiento/

https://eudaldblog.wordpress.com/2012/10/17/imprescindible/

https://eudaldblog.wordpress.com/llibres/

El mirlo


“Al final, también dejaremos escapar al mirlo blanco.”

Hace mucho tiempo ya que el Sr. Marín nos dijo estas palabras durante el proceso de selección para acceder a un puesto de trabajo en una importantísima multinacional.

      Pues jodidos estamos, pensé yo!

Ahora forma parte de mi pasado, la frase, que no la empresa ya que al final me gané el segundo puesto, sólo.  No seré tan pedante de creer que dejaron escapar al mirlo blanco, no lo soy, simplemente me ha venido a la memoria aquella situación porque,  en lo que a políticos se refiere, de mirlos blancos andamos muy muy mal… y de miras?  De miras no digamos, no aciertan ni en el ‘discurso’.

La situación socio-económica actual ha puesto de relieve el pésimo nivel político de quienes, se supone, nos deberían llevar por el buen camino, pero quiénes sino, nos han conducido hasta aquí?

Se dice que en democracia papá Estado está para procurar por el bien común, entonces, porqué no se prestó para detener el rodillo de los mercados y de la ingeniería financiera?  Más aún!! Porqué después de todo lo sucedido, es el rodillo del Estado el que echa el resto para acabar con lo poco que queda en pié?  No regulamos pero si castigamos a quienes no son responsables sino espectadores, sufridores y supervivientes del desastre.

La cuestión es, cuánto tiempo tardaremos en dudar de la necesidad de un Estado del Bienestar que no nos proporciona lo más esencial para la vida?

El plan


Nadie va a ninguna parte sin un plan.  Son muchos los que dicen que el gobierno actual no tiene claro lo que hay que hacer, que no sabe qué medidas tomar para que España salga de la crisis.   Lo que pasa es que esta vez, el plan es devolver el dinero, cueste lo que cueste, y dejar que las cosas ’se arreglen solas’.  Están para echar el cierre y colgar el cartel de ‘fin de fiesta’.   Me explico:

En un día pésimo como el de hoy, www.eurpapress.es recoge:  La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha lamentado este jueves que los datos de la EPA, que elevan la tasa de desempleo más allá del 27%, son “dramáticos”, por lo cual el Gobierno trabaja “sin descanso” para que España pueda volver a ser un país “de oportunidades para todos”.

Tiempo atrás, hubo ministros que prometieron no superar la cifra de cuatro millones de parados, después cinco millones y no hace mucho, los seis millones….lo que me lleva a pensar que los que están, están para lo que están, que es estar.  Reportando datos y presentando alguna información.  Conocimiento poco, implicación ninguna, resultados:  nefastos.

El mero hecho de no hacer nada ya es tener un plan.  No saben hacer mucho (yo menos) y no quieren hacer nada.  En el libro España, destino tercer mundo (Deusto), podemos leer que la ocupación en el sector industrial ha caído en los últimos 40 años del 15% hasta el 9%…y bajando.  Vés tu algún síntoma de recuperación? Algún brote verde de los que ya ha visto el ministro de Hacienda?  Alguna política para recuperar el nivel de ocupación o tan siquiera evitar que disminuya? Acaso somos víctimas de la TRI (Tercera Revolución Industrial)? Estamos trabajando para el cambio? Estamos preparados para el cambio?  Qué regiones del mundo absorben la riqueza que tuvimos y no retuvimos?

El objetivo del gobierno es devolver lo que no es nuestro:  el dinero prestado.  Los mercados han dicho basta!.  Angela Merkel, ha dicho basta!.  Se acabó la fiesta, y desde 1999, con la creación de la Moneda Única, ya no mandamos nosotros.  Las reglas las impone Europa, o sea, Alemania principalmente.  Hay que frenar el consumo desproporcionado basado en el endeudamiento a toda costa, no importa el precio.  Y tener que pasar por esto en plena Revolución Digital  es más dramático, si cabe.  Cuando Rajoy dijo que iba a hacer lo que fuera, incluso mentir, para que España saliera de esta, en realidad se refería a devolver lo que nos han prestado.  Alemania ha dicho que hay que pasar por taquilla, que así sea!.  Para ello, hay que dejar de prestar, aumentar los impuestos y dejar de invertir.  Lo que es crear empleo, pues no está en el plan.  No por nada, es que no sabrían por donde empezar si estuvieran por la labor.  Mientras, un sinfín de empresas abandonan su actividad aquí….Gillette, Lear, Delphi, Derbi, Philips, LG, Samsung y un larguísimo etcétera.

 • Deuda pública:  1 billón de euros
 • Deuda de los bancos: 1 billón de euros
 • Deuda de las famílias:  1 billón de euros
 • Deuda de las empresas:  1 billón de euros
 • PIB español:  1 billón de euros (lo que se obtiene en España en un año de trabajo.  En Alemania llegan a los 2,6 y E.U.A. a 12,2 según http://www.datosmacro.com/pib)

En el plan, por ejemplo:

 • El paro aumenta, y seguirá aumentando.  No es más alta la cifra porque la población activa no aumenta.  Los inmigrantes que un día vinieron, ahora se van; quienes con o sin formación tienen la oportunidad de irse a un país mejor, se van.  Se equilibrarán las cosas un día, o puede que no…quien sabe.  Cuando estalle todo, ya intervendremos….cuando ya sea demasiado tarde.  Esperamos al accidente, para qué jugarse el puesto intentando enmendar el problema.
 • Recortes en sanidad que reducirán la esperanza de vida además del gasto.
 • Aumentar el periodo laboral para que los que trabajan sigan pagando las pensiones y los subsidios de los que no tienen tal suerte.
 • Congelar las pensiones
 • Reducir el sueldo a los funcionarios y despedir a los interinos, cuando según las estadísticas, en España más bien hace falta una reforma estructural del funcionariado antes que un recorte:  http://blogs.elpais.com/res-publica/2013/02/sobran-funcionarios-en-espa%C3%B1a.html  ….aunque Felipe González parece que no está de acuerdo:  http://www.publico.es/espana/446607/gonzalez-dice-que-sobran-el-20-de-los-funcionarios-y-3-000-ayuntamientos
 • Aumentar los impuestos con el fin de recaudar más, sin importar las consecuencias negativas.
 • Recortes en gasto social, derogar la ley de dependencia y demás ayudas
 • Recortes en inversión pública, y la poca que hay, politizada por descontado (léase, AVE Galícia por ejemplo)
 • Cortar el grifo crediticio al sector privado.  Lo paradójico es que ahora, los bancos son los que compran deuda pública.

Un par de datos:

 • “En total, casi 1.900.000 pequeñas y medianas empresas han desaparecido en cinco años y medio, según datos aportados por Cepyme.”
 • “Más de la mitad de los parados tiene como máximo el grado escolar o lleva más de un año en paro.”

Datos extraídos del artículo  Lo que cinco años y medio de crisis económica se llevaron publicado por ABC el 29.04.2013  http://www.abc.es/economia/20130429/abci-espana-perdio-crisis-201304241021.html

Un link muy interesante sobre la evolución de la deuda y el déficit español:  http://javiersevillano.es/BdEDeuda.htm

El conocimiento


Mi aportación al debate “La economía del conocimiento” en LinkedIn

Mi opinión se centra sobre algunos aspectos más sombríos de esta Era del Conocimiento que estamos viviendo hoy, ya que de las ventajas se habla mucho.  Gracias al MBA que estoy realizando he aprendido mucho sobre el tema, pero también me baso en lo que leo y lo que vivo en mí día a día.

Así pues, yo me pregunto: Qué pasa con la velocidad de introducción versus capacidad de asimilación? A caso, compañeros, existen capacidad, tiempo y recursos para absorber el nivel de información y de conocimiento al que tenemos acceso? Cuántos de los que en su currículum especifican el dominio en una materia, realmente lo sustentan? Yo me centraría en:

 1. Relevos generacionales y modus vivendi: Cuánta gente que está al timón de sus organizaciones está realmente capacitada para entender lo que tiene entre manos? Cuántos se forman para seguir el ritmo del cambio? Cuántos tienen interés en lo que está sucediendo?  Cuántos cambios generacionales deberán producirse para que lo que se cuece se pueda digerir? Existirá tiempo para asimilarlo? A caso la velocidad de introducción del cambio es la adecuada para la capacidad que tenemos para asimilar conocimiento?  Yo creo que no.  El mundo evoluciona demasiado deprisa para que la base sobre la que se han construido las sociedades se mantenga firme.  No consigo ver la forma de armonizar el día a día al que tenemos obligación de enfrentarnos con semejante exigencia.  Sin duda, las TIC y sus derivados tienen muchos enemigos: el tiempo, la familia, las distancias, la formación, etc.  Las TIC no son más que los engranajes de una globalización que lejos de aportarnos estabilidad y orden social, sirven a la internacionalización empresarial y a los ricos.
 2. Recursos de las pymes:  Siempre nos acordamos de las grandes compañías que, con muchos recursos tecnológicos, empleados con elevado grado de conocimientos, capacidad económica para mantener el ritmo de cambio, etc. llegan a absorber lo que se nos viene encima; no sólo eso, incluso se permiten imponer el ritmo de la carrera.  Pero qué pasa con las Pymes?  En empresas de calibre medio, las más importantes del motor económico de nuestro país, no existe la capacidad para asimilar a corto o medio plazo el cambio brutal al que nos enfrentamos: Actualizaciones constantes de software, nuevas plataformas de información, acceso ilimitado a información y conocimiento, etc.  Dicha capacidad limitada viene dada por la escasez de material y los a menudo vagos conocimientos del personal que las compone.  Si juntamos a todo eso, los estragos económicos a los que se enfrentan (fruto precisamente de la globalización que engranan las TIC), la posibilidad de cambio de rumbo es baja.  Cuando han tomado la decisión de virar, se han pasado cuatro puertos.  A caso la mayoría de los empleados más preparados se encuentran en estas empresas?  A caso la mayoría de pymes se pueden permitir ofrecer sueldos para atraerlos o despedir a parte de la plantilla para regenerarla, tal y como hacen las grandes compañías?

Las TIC nos obligan a una especialización severa que nos hace más vulnerables.  Nos produce todavía más temor.  El miedo condiciona.  Las tecnologías cada día cuentan más, en detrimento de las personas.  Desde la perspectiva de antaño, hemos pasado a un segundo plano.  Cada vez es mayor el grado de especialización que se nos exige para mantenernos a flote.  En parte, así es como los países emergentes están saliendo adelante, eso si, sin un bienestar social que los ayude pero que tampoco los aturde.

Estamos al servicio de quienes estan por encima de la ética, la democràcia, las leyes?  A quién le sirve tanto desarrollo y cambio global?  A caso podemos absorber, entender, explicitar tanto conocimiento?
No son sólo las empresas las que se sirven, sufren y exigen la nueva economía del conocimiento.  La sociedad también es alterada por los nuevos conceptos y tiene consecuencias a nivel personal.  Cuesta cada día más subirse a la ola y no digamos lo difícil que es mantenerse:  hoy estás, mañana quien sabe.
La marca personal 2.0, también es parte de este nuevo concepto de comunicación.  Tener una marca personal requiere una inversión.  Yo invierto horas en mi blog personal y las redes sociales.  El mundo actual exige más de cada individuo.  Estamos cada día más absorbidos y dirigidos.  El año que viene las Google Glass, el otro las tablets deformables, etc…hasta dónde?

La marca personal 2.0:

http://www.puromarketing.com/29/13357/grandes-consejos-para-mejorar-nuestra-marca-personal-internet.html

“Un analfabeto será aquel que no sepa dónde buscar la información que se requiere en un momento dado para resolver una problemática concreta” Alvin Toffler (escritor neoyorquino influyente)

Las TIC…


 …como base material de la 3ª revolución industrial

Para que exista un relato son imprescindibles, al menos, las palabras y la capacidad de unirlas; igual que hacen falta recursos y la capacidad para emplearlos para dar sentido a una revolución. Los combustibles fósiles sentaron la base material para que tuvieran lugar las dos revoluciones industriales que han hecho posible que la humanidad logre sus mayores hitos tecnológicos pero el modelo energético que nos ha llevado hasta aquí, está en fase de declive.  El mundo ya ha superado el cénit en el proceso de extracción de petróleo y la era pos-carbónica ya ha comenzado.  Un ejemplo de ello es la ciudad sostenible de Masdar en Abu Dhabi (Oriente Medio), que se alimenta de energías renovables y no emite carbono a la atmosfera:

http://llcollection-groupll.blogspot.com.es/2011/05/worlds-first-zero-carbon-city-masdar.html

Estamos inmersos en una revolución digital basada en las tecnologías de la información (TIC), o sea, para que nos entendamos: Internet.  Internet ha cambiado muchas cosas y cambiará el resto. Internet, y las energías renovables, son el nuevo eje del sistema económico futuro.  Cambiará la forma en la que nos relacionamos, cómo nos abastecemos, cómo buscamos trabajo, pareja, información, etc .  Hay que cubrir las necesidades de la sociedad para cerrar un círculo de demanda-producción-innovación que se retroalimenta, y el petróleo ya no es una garantía de futuro, aunque se estima que en 2030 aún represente el 80% de la base energética según dice Tomás Perales Benito en su libro El universo de las energías renovables, Marcombo, 2012.

Las TIC son la herramienta necesaria para transformar los sistemas productivos de antaño y desarrollar nuevas formas de obtención, almacenamiento y distribución de la energía, esencia de la economía que tiene lugar en las sociedades.  Sin energía, no hay economía.   Este proceso de transformación económica, es la antesala de la revolución.

Todavía no sabemos hacia dónde vamos, es pronto, porque no existe aún una nueva visión clara de futuro; pero si sabemos que dicho futuro estará asentado en las TIC y que son la base de una transformación económica y social.

Economía: Ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos.  (Real Academia Española)

Citando el último libro de Jeremy Rifkin, ‘La tercera revolución industrial’, Paidós, 2011, en dónde habla de los cinco pilares que la sustentan, el número 4 consiste en:  El uso de la tecnología de internet para transformar la red eléctrica de cada continente en una ‘interred’ de energía compartida que funcione exactamente igual que Internet (millones de edificios podrán generar localmente pequeñas cantidades de energía y podrán vender los excedentes que reingresen en la red, compartiendo esa electricidad con sus vecinos continentales).

Robocopy…


…o com copiar arxius automàticament cap a una carpeta

Si necessitem copiar els arxius generats en determinades carpetes en un altra carpeta o en una unitat de disc diferent, podem crear un fitxer tipus *.bat que realitzarà automàticament la còpia només executant-lo.

Així, obrirem el ‘bloc de notes’ de Microsoft Windows i hi introduïrem un text que a continuació us detallo en què consisteix.  Tot seguit el guardarem com a fitxer tipus ‘txt’ i un cop fet li canviarem l’extensió a tipus ‘bat’, per exemple:  còpies.txt -> còpies.bat

Perquè s’executi el que desitjem cal utilitzar l’ordre robocopy

robocopy “C:\program files\SoftTools\RegistradorPC” “Z:\REGISTRES SISTEMA DE QUALITAT\Temperatures” *.pdf /XO

(pendent)

Has de canviar pneumàtics? Morros Trullas!!


Ja fa mesos que vaig haver de canviar els pneumàtics del cotxe i, seguint el consell d’un molt bon amic meu, em vaig dirigir a Manresa per posar uns Pirelli P-Zero Nero per uns cent euros menys que a Girona.  Així doncs, el preu del viatge estaba pagat per la diferència tant gran de preu i el tracte dispensat pels treballadors va ser del tot correcte.  Repetiré.

L’únic detall és el de l’inflat que, com ja m’ha passat a altres llocs, no me l’han fet bé donat l’excés de pressió que hi havia.  A tot arreu inflen a 2,5 bars de pressió i en el meu cas, que la pressió ha de ser de 1.9 – 2.1, es converteix en un problema greu a altes velocitats….el cotxe ‘flota’ a partir dels 100 – 120km/h amb el conseqüent risc que això té al traçar una corba.

http://www.morrostrullas.com/