Liquidesa vs. Insolvència


Són dos conceptes que habitualment es confonen i fins i tot es prènen per sinònims quan existeix una diferència més o menys clara entre tots dos.

Tenir liquidesa vol dir disposar de diners o d’actius ràpidament convertibles en diners (accions, xècs….) i això no inclou propietats immobiliàries per exemple, donada la dificultat que comporta obtenir-ne liquidesa ràpidament.  L’actiu més líquid són els diners i el menys líquid és el que es coneix com a immobilitzat.

Disposar d’aquest líquid és el que permet fer front als deutes però no significa que n’hi hagi prou, no vol dir que siguis solvent.  És a dir, quelcom que tingui 1 milió d’euros es pot considerar com algú que té liquidesa però insolvent davant un deute de 3 milions d’euros si no pot demostrar capacitat de generació d’ingressos fruit d’una activitat econòmica industrial o de la venda de propietats, de la mateixa manera que se li podria concedir un crèdit de 3 milions d’euros a algú que no té diners però en canvi disposa d’actius que l’avalen i que per tant, el converteixen en algú solvent.