Com hauria de ser un SQ

La meva visió sobre com ha de ser un Sistema de Qualitat:

1. COMPROMISO DEL EQUIPO DIRECTIVO (CED)

1.1. MEJORA CONTINUA (MC)

CED-MC-DOC-02. Acta del plan de acción

CED-MC-DOC-03. Acta de revisión del sistema de Calidad

2.PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA: APPCC

3.SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD