Robocopy…


…o com copiar arxius automàticament cap a una carpeta

Si necessitem copiar els arxius generats en determinades carpetes en un altra carpeta o en una unitat de disc diferent, podem crear un fitxer tipus *.bat que realitzarà automàticament la còpia només executant-lo.

Així, obrirem el ‘bloc de notes’ de Microsoft Windows i hi introduïrem un text que a continuació us detallo en què consisteix.  Tot seguit el guardarem com a fitxer tipus ‘txt’ i un cop fet li canviarem l’extensió a tipus ‘bat’, per exemple:  còpies.txt -> còpies.bat

Perquè s’executi el que desitjem cal utilitzar l’ordre robocopy

robocopy “C:\program files\SoftTools\RegistradorPC” “Z:\REGISTRES SISTEMA DE QUALITAT\Temperatures” *.pdf /XO

(pendent)